installieren Sie SUN-JAVA aus dem obigen Logo damit das Menue erscheint

Sie hören während des Lesens ein Lied von dem Morlam Sänger "ROCK-SALANG ". Der Inhalt des Liedes handelt von einen jungen Manne der die Liebe sehr egoistisch und selbst gefällig sieht und dabei innerlich vereinsamt und so keine wahre Liebe finden kann.

During the reading, you hear a song by Morlam Singers called “ROCK-SALANG ". The song is about a young man who lives a selfish and self-satisfied life and so becomes lonely inside and is unable to find true love

ะหว่างการอ่าน คุณคงเคยได้ยินเพลงหมอลำที่เรียกขานกันว่า ร็อคแสลง เป็นเพลงเกี่ยวกับชายหนุ่มคนหนึ่งที่อยู่อย่างเห็นแก่ตัว และยังเป็นคนที่มันใจในชีวิตของตนเอง แล้วเขาก้อรู้สึกโดดเดี่ยวภายในใจ ที่ไม่สามารถพบรักแท้ได้

Dies ist die letzte Seite meiner LOEI-HOMEPAGE und ich bin am Ziel angekommen und es ist nun an der Zeit diese Homepage zu abzuschliessen und zu beenden.

Es ist Bestandteil unseres Lebens dass wir die Zeit die vergangen ist vergessen oder verschütten und erst wenn wir die Erinnerung zurück rufen stellen wir fest, es hat sich doch dies und jenes verändert . Seit dem ich diese Thailand-Homepage angefangen habe sind 3 Jahre vergangen und die festgestellten Veränderungen beziehen sich aber ausschliesslich auf ganz private Dinge die eben nicht in der Homepage erkennbar sind sondern nur mir im Nachherein bewusst geworden sind und mich unwillkürlich beeinflusst haben. 

Sie aber sollen durch diese Homepage nur einen erlebenswerten Eindruck von Thailand bekommen und diesen möglichst durch persönliche Erfahrungen zu vertiefen.

Ich wünsche allen die Thailand nocht nicht persönlich erlebt haben, dass es Ihnen eines Tages möglich ist in dieses Land zu reisen und allen die Thailand persönlich kennen und erlebt haben diese Erfahrungen weiter zu vertiefen, denn dieses Land und seine Bewohner, ihre Religion und Kultur können einem wie ein Virus infizieren ohne das man seine Identität verliert aber dennoch die Absicht hat möglichst für immer dort zu leben.

Ich glaube nicht dass das Ziel ist endscheidend ist,sondern der erste Schritt nach dort und dann weiter Schritt für Schritt bis man sein Ziel erreicht hat. Ich kenne viele die an Ihrem Ziel "Thailand" nur daran gescheitert sind, weil Sie die Zwischenschritte übersprungen haben, weil sie glaubten materielle Sicherheit reicht ausschliesslich um in Thailand leben zu können. Man muss jedoch lernen wie ein Thai zu sprechen, zu leben, zu denken und zu handeln und niemals seine bildungsmässige Überlegenheit provozieren, nur dann schafft man es von den Thais in ihre Gemeinschaft akzeptiert und integriert zu werden. Es ist wie mit einer Fremdsprache , sie zu lernen und sprechen und schreiben zu können reicht nicht aus, wenn man in dem Land lebt stellt man fest, ich muss auch so denken wie die Leute sonst verstehe ich nur die Hälfte und wer möchte nur immer die Hälfte verstehen?

Am meisten beeindruckt hat mich in Thailand der Buddismus und seine Integration in alle Lebensbereiche. Diese Lehre ist keine Doktrin, kein Zwang, sondern persönliche Überzeugung jedes Einzelnen. Diese Lehre beruhigt, besänftigt, tröstet, nur helfen, das kann keine Religion der Welt, helfen kann man sich nur selbst in dem man die Pfade der Lehre verinnerlicht und dann sieht man auch das Licht am Ende des Tunnels und findet den Weg.

Es sollen nun genug der guten Ratschläge zum Ausklang der LOEI-HOMEPAGE sein, die in Etappen in Berlin und PhaNokkao entstanden und nun vollendet ist.

Auf Wiedersehen Ihr Joachim Lange

Epilogue

This is the last page of my Loei website and now that I have achieved my goal, it is the time to finish and conclude these webpages.

It is an integral component of our lives that we forget the time which has passed and only when we recall clearly from memory can we determine how time has changed us in this or that way. Three years have passed since I began this Thailand website and these changes for me have been realized both publicly and privately, not just not on the website and also me personally.You will get only an adequate understanding of Thailand through these webpages, which can probably only be deepened through personal experiences.                                                                                                                  For everyone who has not yet personally experienced Thailand, I wish it will be one day be possible to travel here to become familiar with this country and broaden their experiences, because this country and its inhabitants, their religion and culture, can infect you like a virus, making you lose your sense of identity, yet intend to live there for as long as possible.

I do not believe the goal itself is important, but taking the first step towards it, then the next step, then another, until the goal is reached. I know for many the goal of “Thailand” has failed, because they skipped the intermediate steps, believing that having material security was reason enough to live exclusively in Thailand. You must instead learn to speak, live, think and act like a Thai, never displaying educational superiority, only then can you be accepted by the Thais and become integrated into their communities. It is like with any foreign language, where being able to learn and speak and write is not enough. If I want to live fully in a country, how else can I understand the people if I understand only half? Who would always want to understand only half?                                    

What impresses me the most about Thailand is the integration of Buddhism into all areas of life. These teachings are not dogma or compulsion, but the personal conviction of each individual. These teachings soothe, calm and comfort you, unlike other religions in the world, helping you to find within yourself your own path and see the light at the end of the tunnel, to find the way.

This should be enough good advice on the last of the Loei webpages, which came into being in stages in Berlin and Pha Nok Kao and now come to a close.

 Goodbye now from your friend, Joachim Lange  Dec. 2002

 

ตอนท้าย

นี่เป็นหน้าสุดท้ายของเว็บไซ้ ลาว และตอนนี้ผมได้ประสบผลสำเร็จแล้ว มันถึงเวลาที่จะต้องยุติแล้ว และสิ้นสุดกันที่หน้านี้.

 มันเป็นส่วนประกอบที่มาเติมเต็มชีวิตเรา ที่ทำให้เราลืมนึกถึงสิ่งที่พ่านไปแล้ว และเมื่อเราเรียกความทรงจำกลับมาได้ เราจึงจะสามารถตัดสินได้ว่า เวลาสามารถเปลียนแปลงเรา หรือแนวทางของเราไปได้ขนาดไหน สามปีพ่านไปที่ผมได้เริ่มต้นกับเว็บไซค์ของเมืองไทย และนี่เหละที่มาเปลียนแปลงผมให้เข้าใจถึงสาธารณะชนและเอกชน ไม่ใช่แต่ในเว็บไซค์เท่านั้น มันอาจจะเป็นตัวผมด้วยก็ได้

 เว็บไซค์หน้านี้จะทำให้คุณได้รู้จักเมืองไทยได้อย่างเหมาะสม พร้อมกันนั้นยังอาจจะทำให้คุณได้รู้จักความคิดของคนไทยได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

สำหรับผู้ที่ยังไม่รู้จักเมืองไทยดีพอ ผมหวังว่าถ้าคุณสามารถเดินทางไปที่นี่เพื่อทำความคุ้นเคยใกล้ชิดกับประเทศนี้ และท่านจะกว้างขวางขึ้นและได้รับความชัดเจน เพราะว่า ประเทศนี้ และ พลเมือง ศาสนาและวัฒนธรรมของพวกเขา สามารถทำให้คุณติดได้อย่างกับ ไวรัส, มันจะทำให้ความรู้สึกที่เว้วแว่งของคุณนั้นหายไป แล้วทานจะปารถนาที่จะอยู่ที่นี่ให้นานเท่านานเท่าที่ทานจะสามารถ

 ผมไม่เชื่อว่าประตูชัยนั้นจะมีความสำคัญ แต่เราจะต้องพูดถึงก้าวแรกที่จะไปให้ถึงมัน แล้วก็ก้าวต่อไป แล้วก็ก้าวอื่นๆอีก จนกว่าเป้าหมายแห่งชัยจะมาถึง. ผมรู้ว่ามีหลายเป้าหมายของ เมืองไทย ที่ได้รับความล้มแหลว เพราะว่าพวกเข้าได้กระโดดข้ามช่วงกลางไป เชื่อเถอะว่า ปัจจัยที่มีความมั่นคงเป็นเหตุผลที่พอเพียงแล้วกับการใช้ชีวิตตัวคนเดียวในเมืองไทย คุณจะได้เรียนรู้ถึง ภาษา การใช้ชีวิต ความคิด และการแสดงออกแบบไทย ไม่เคยโอ้อวดว่ามีการศึกษาเหนือกว่า เมือถึงเวลานั้นคุณจะยอมรับคนไทยและจะกลายมาประสานเป็นสมาคมของพวกเขาเหล่านั้น เหมือนกับชาวต่างชาติทั้งหลาย ที่สามารถไปอยู่ที่นั้นเรียนภาษา ฝึกพูดและเขียนไม่ใช่แค่นี้หรอก.ถ้าคุณต้องการที่จะไปอยู่อย่างถาวรรในประเทศนี้ มีอะไรอย่างอื่นอีกไหมที่จะทำให้คุณเข้าใจกับประชนเหล่านั้น ถ้าคุณเข้าใจเพียงครึ้งเดียว? มีใครบ้างที่อยากจะเข้าใจอะไรแบบครึ้งๆกลางๆ?

 อะไรที่ทำให้ผมประทับใจ สนใจเกี่ยวกับเมืองไทยก็คือการรวมตัวกันของชาวพุธที่ใช้ชีวิตแบบเดียวกันทั่วทุกพื้นที่ พวกเขาให้การสั่งสอนอบรมโดยไม่มีกฎเกณและการบีบบังคับ แต่เป็นความเชื่อมั่นส่วนบุคคล. เป็นคำสั่งสอนที่เหมือนการปลอบปะโลม ทำให้ใจสงบนิ่ง และทำให้คุณรู้สึกสบายใจ ต่างกับศาสนาอื่นๆในโลกนี้ อีกทั้งยังช่วยให้คุณได้รูจักตัวเอง รู้จักเลือกทางเดินและได้พบกับแสงสว่างและพบหนทางในบั้นปลาย

นี่เป็นข้อคิดที่ดีสำหรับช่วงสุดท้ายในหน้าเว็บไซค์เลย ซึ่งได้นำเสนอใว้ตั้งแต่เริ่มต้นถึง เบอร์ลิน ป่านกเขา และบัดนี้ก็มาถึงตอนจบ

 ล่าก่อน จากเพื่อนของคุณ โยคิมลั้งเงอะ  ธันวาคม 2002

           

   Beschreibung und Download hier ! here only Thai Netmeeting-Tips -  direct-contact click on the telephone 

letzte Aktualisierung: 23. Mai 2010 

  Grafik & Webdesign  © Copyright 1996-2010 by Joachim LANGE   Alle Rechte vorbehalten.